Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"

 • Dane adresowe

  Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu więcej...

  • Informacje ogólne

   Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” (CKF Stylowy) działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Zamościu nr XLIII/419/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego CKF Stylowy. więcej...

   • Cel i przedmiot działania

    CKF Stylowy realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. więcej...

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Bubeła
Udostępniajacy: Tomasz Jagi (2011-04-06 19:30:06)
Ostatnia edycja: Tomasz Jagi (2011-04-07 19:06:02)