Cel i przedmiot działania

CKF Stylowy realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną.

Do podstawowych zadań CKF Stylowy należy między innymi:

  • upowszechnianie filmów,
  • rozpowszechnianie, pobudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie kinematografii,
  • pokazy wartościowych pozycji repertuarowych filmów krajowych i zagranicznych,
  • organizowanie lub współorganizowanie imprez o charakterze filmowym.

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Bubeła
Udostępniajacy: Tomasz Jagi (2011-04-06 19:31:58)
Ostatnia edycja: Tomasz Jagi (2011-04-07 18:55:33)